Matmazel Noraliya'nın koltuğu /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Safa, Peyami, 1899-1961 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1978.
Phiên bản:5. baskı
Loạt:Ötüken Neşriyat (Yayınları) ; 48.
Ötüken Neşriyat (Yayınları) Edebi eserler serisi ; 20.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.S24 M38 1978
Sao chép k.1 Sẵn có