Bir tereddüdün romanı /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Safa, Peyami, 1899-1961 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Ötüken, 1975.
Phiên bản:3. basım
Loạt:Ötüken Neşriyat (Yayınları) ; Nu. 16.
Ötüken Neşriyat (Yayınları) Edebi eserler serisi ; 7.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!