Üvey anne /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kazancı, Ahmet Lütfi, 1936- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Cağaloğlu, İstanbul : İrfan Yayınevi, 1977.
Phiên bản:Beşinci baskı
Loạt:İrfan Yayımcılık (Yayınları) ; no. 24.
İrfan Yayımcılık (Yayınları) Milli ve Ahlâki romanlar serisi ; no. 2.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.K39363 U94 1977
Sao chép k.1 Sẵn có