Issızlığın ortasında : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Eroğlu, Mehmet, 1948- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Cağaloğlu-Fatih, İstanbul : Can Yayınları, 1984.
Loạt:Can Yayınları. Türk yazarları dizisi
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.E76458 I87 1984
Sao chép k.1 Sẵn có