Trích dẫn APA

Ayaşlı, H. M. (1976). Pertev Bey'in üç kızı. İstanbul: Sebil Yayınevi.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ayaşlı, Hatice Münevver. Pertev Bey'in üç Kızı. İstanbul: Sebil Yayınevi, 1976.

Trích dẫn MLA

Ayaşlı, Hatice Münevver. Pertev Bey'in üç Kızı. İstanbul: Sebil Yayınevi, 1976.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.