Pertev Bey'in üç kızı /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ayaşlı, Hatice Münevver, 1906-1999 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Sebil Yayınevi 1976.
Loạt:Sebil yayınları ; nu. 83.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.A937 P47 1976
Sao chép k.1 Sẵn có