Trích dẫn APA

Ersen, C. (1975). Kara zindanlar. Beyazid-İstanbul: Sinan Yayınevi.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ersen, Cavit. Kara Zindanlar. Beyazid-İstanbul: Sinan Yayınevi, 1975.

Trích dẫn MLA

Ersen, Cavit. Kara Zindanlar. Beyazid-İstanbul: Sinan Yayınevi, 1975.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.