Kara zindanlar /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ersen, Cavit, 1921-2003 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Beyazid-İstanbul : Sinan Yayınevi, 1975.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.E774 K56 1975
Sao chép c.2/k.1 Sẵn có
Sao chép c.3/k.1 Sẵn có