Sinek olmak zor şey : roman /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Ferah, Tülay, 1954- (लेखक)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Turkish
प्रकाशित: İstanbul : Alaz Yayıncılık, 1985.
संस्करण:Birinci basım : Şubat 1985
विषय:
टैग : टैग जोड़ें
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

होल्डिंग्स विवरण से SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
बोधानक: PL248.F47 S56 1985
प्रति k.1 उपलब्ध