Hanım Efendi : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Onur, Necmi, 1925-1992 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Fatih, İstanbul : Demos Yayınları, 1992-
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.O58 H36 1992
Sao chép c.1/k.1 Sẵn có