Trích dẫn APA

Cilasun, H. R. (2019). Bir annenin feryadı. Aksaray-Fatih, İstanbul: Çile Yayınları.

Trích dẫn kiểu Chicago

Cilasun, H. Raif. Bir Annenin Feryadı. Aksaray-Fatih, İstanbul: Çile Yayınları, 2019.

Trích dẫn MLA

Cilasun, H. Raif. Bir Annenin Feryadı. Aksaray-Fatih, İstanbul: Çile Yayınları, 2019.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.