Psikanaliz defterleri : Çocuk ve ergen çalışmaları /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Parman, Talat. (Biên tập viên), Tunç, Dürrin. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Beyoğlu, İstanbul : Yapı Kredi Yayınları, 2020-
Phiên bản:2. baskı : Ocak 2020
Loạt:Yapı Kredi yayınları ; 5239, 5349, 5503, 5594.
Yapı Kredi yayınları. Cogito dizisi ; 240, 244, 247, 248.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: BF175 .P75 2020
Sao chép c.2/k.1 Sẵn có
Sao chép c.3/k.1 Sẵn có
Sao chép c.1/k.1 Sẵn có