Mansur Bey : Turfanda mı yoksa turfa mı ? /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mizancı Murad, 1853-1914? (Tác giả)
Tác giả khác: Düzdağ, Mehmet Ertuğrul, 1941-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : MED yayınları, 1979.
Phiên bản:İkinci baskı
Loạt:Med yayınları ; Fen-Tarih-Edebiyat ; 4. 1.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.M59 T87 1979
Sao chép k.1 Sẵn có