Trích dẫn APA

Balaban. (1968). Şair baba ve damdakiler. [İstanbul]: Cem Yayınevi.

Trích dẫn kiểu Chicago

Balaban. Şair Baba Ve Damdakiler. [İstanbul]: Cem Yayınevi, 1968.

Trích dẫn MLA

Balaban. Şair Baba Ve Damdakiler. [İstanbul]: Cem Yayınevi, 1968.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.