Style de citation APA

Akın, B. F., & Yakalı, R. Pablo'nun gülüşü.

Style de citation Chicago

Akın, Bediî Faik, et Raşit Yakalı. Pablo'nun Gülüşü.

Style de citation MLA

Akın, Bediî Faik, et Raşit Yakalı. Pablo'nun Gülüşü.

Attention : ces citations peuvent ne pas être correctes à 100%.