Trích dẫn APA

Akın, B. F., & Yakalı, R. Pablo'nun gülüşü.

Trích dẫn kiểu Chicago

Akın, Bediî Faik, và Raşit Yakalı. Pablo'nun Gülüşü.

Trích dẫn MLA

Akın, Bediî Faik, và Raşit Yakalı. Pablo'nun Gülüşü.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.