Gençlik sosyolojisi : politik toplumsallaşma ve gençlik /

Günümüz siyasal yaşamı incelediğinde karakteristik bir özellik olarak siyasal hareketlerin insan kaynağını daha çok genç kitlelerden oluştuğu görülmektedir. Dünya siyasal tarihi incelendiğinde de gençlerin siyasal alandaki etkinliklerinin ve baskı unsuru olma özelliklerinin küçümsenemeyecek kadar ço...

সম্পূর্ণ বিবরণ

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Beşirli, Hayati, 1974- (Author)
সংস্থা লেখক: Hiperlink (Firm), Turcademy (Firm)
বিন্যাস: গ্রন্থ
ভাষা:Turkish
প্রকাশিত: Ankara : Siyasal Kitabevi, 2013.
বিষয়গুলি:
অনলাইন ব্যবহার করুন:EBSCOhost
Turcademy
ট্যাগগুলো: ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!