Aşkın kutupları : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bucak, Nevra, 1952- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Cağaloğlu, İstanbul : Nurdan, 1989.
Phiên bản:I. baskı : Ekim 1989
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.B83 A74 1989
Sao chép k.1 Sẵn có