Üç İstanbul /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kuntay, Mithat Cemal, 1885-1956 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Beyoğlu, İstanbul : Oğlak Yayıncılık, 2016.
Phiên bản:On dokuzuncu baskı
Loạt:Oğlak Yayınları. Klasikler dizisi.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.K86 U2 2016
Sao chép k.1 ChargedDue: 12-12-2022