Yirminci asırda Şiilik ve İran İslam devrimi /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Onat, Hasan, 1957- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Ankara : Kamu Hizmetleri Araştırma Vakfı, 1996.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Rezerv Bölümü

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Rezerv Bölümü
Số hiệu: BP193.5 .O53 1996
Sao chép k.1 Sẵn có