Trích dẫn APA

Griffiths, A. J. F. (2000). An introduction to genetic analysis (Seventh edition.). New York: W.H. Freeman.

Trích dẫn kiểu Chicago

Griffiths, Anthony J. F. An Introduction to Genetic Analysis. Seventh edition. New York: W.H. Freeman, 2000.

Trích dẫn MLA

Griffiths, Anthony J. F. An Introduction to Genetic Analysis. Seventh edition. New York: W.H. Freeman, 2000.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.