An introduction to genetic analysis /

CD-ROM contains: 39 animations closely linked to the text, convering topics such as transcription, complementation, and DNA replication.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Griffiths, Anthony J. F. (Autor)
Format: Oprogramowanie
Język:English
Wydane: New York : W.H. Freeman, c2000.
Wydanie:Seventh edition
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Table of contents
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!