Trích dẫn APA

Aysu, O. T. (2003). Yedinci uzman ([2. baskı].). İstanbul: İnkılap.

Trích dẫn kiểu Chicago

Aysu, Osman T. Yedinci Uzman. [2. baskı]. İstanbul: İnkılap, 2003.

Trích dẫn MLA

Aysu, Osman T. Yedinci Uzman. [2. baskı]. İstanbul: İnkılap, 2003.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.