Trích dẫn APA

Ahmet Mithat, & Lazım, B. (2004). Henüz on yedi yaşında. İstanbul: Eflatun Yayıncılık.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ahmet Mithat, và Bircan Lazım. Henüz On Yedi Yaşında. İstanbul: Eflatun Yayıncılık, 2004.

Trích dẫn MLA

Ahmet Mithat, và Bircan Lazım. Henüz On Yedi Yaşında. İstanbul: Eflatun Yayıncılık, 2004.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.