Henüz on yedi yaşında /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ahmet Mithat, 1844-1912 (Tác giả)
Tác giả khác: Lazım, Bircan. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Eflatun, 2004.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.A36 H46 2004
Sao chép k.1 OverdueDue: 04-10-2021