Akarsu kirlenmesinde hesap debisi tesbiti üzerine bir araştırma /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Öztürk, İzzet, 1954- (Tác giả)
Tác giả của công ty: İstanbul Teknik Üniversitesi. İnşaat Fakültesi.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : İstanbul Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1982.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: TD425 .O98 1982
Sao chép k.1 Sẵn có