Demiryollarında yeni bir birleştirme eğrisinin araştırılması.

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Bıçakcı, Osman.
निगमित लेखक: İstanbul Teknik Üniversitesi. İnşaat Fakültesi.
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Turkish
प्रकाशित: İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1977.
विषय:
टैग : टैग जोड़ें
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

होल्डिंग्स विवरण से SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
बोधानक: TF216 .B47 1977
प्रति K1 उपलब्ध