أرسل هذا في رسالة قصيرة: Demiryollarında yeni bir birleştirme eğrisinin araştırılması.