এই পাঠটি: Demiryollarında yeni bir birleştirme eğrisinin araştırılması.