Enviar aquest missatge de text: Demiryollarında yeni bir birleştirme eğrisinin araştırılması.