Anfonwch hwn fel neges destun: Demiryollarında yeni bir birleştirme eğrisinin araştırılması.