Stav dette: Demiryollarında yeni bir birleştirme eğrisinin araştırılması.