Text this: Demiryollarında yeni bir birleştirme eğrisinin araştırılması.