इसका टेक्स्ट मैसेज भेजे : Demiryollarında yeni bir birleştirme eğrisinin araştırılması.