Invia SMS: Demiryollarında yeni bir birleştirme eğrisinin araştırılması.