この資料をSMS送信: Demiryollarında yeni bir birleştirme eğrisinin araştırılması.