Telefona gönder: Demiryollarında yeni bir birleştirme eğrisinin araştırılması.