Văn bản này: Demiryollarında yeni bir birleştirme eğrisinin araştırılması.