发送短信 : Demiryollarında yeni bir birleştirme eğrisinin araştırılması.