Deri sanayii sıvı artıklarının aktif çamur metodu ile tasfiyesinin kinetiği üzerine bir araştırma.

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Kalender, Ali.
निगमित लेखक: İstanbul Teknik Üniversitesi. İnşaat Fakültesi.
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Turkish
प्रकाशित: İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1981.
विषय:
टैग : टैग जोड़ें
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!