Deri sanayii sıvı artıklarının aktif çamur metodu ile tasfiyesinin kinetiği üzerine bir araştırma.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Kalender, Ali.
Institutionell upphovsman: İstanbul Teknik Üniversitesi. İnşaat Fakültesi.
Materialtyp: Bok
Språk:Turkish
Publicerad: İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1981.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!