Stereo- ve monokomparatörlerin blok triyangülasyonundaki rolü ve kadastro fotogrametrisine uygulama.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Materialtyp: Bok
Språk:Turkish
Publicerad: İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1974.
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!