Anfonwch hwn fel neges destun: Silindirik kabukların genel yükler altında limit analizi.