Silindirik kabukların genel yükler altında limit analizi.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Özgen, Kaya.
Tác giả của công ty: İstanbul Teknik Üniversitesi. Mimarlık Fakültesi.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1972.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: TA660.S5 O244 1972
Sao chép K1 Sẵn có