Şimdi sevişme vakti : şiirler /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Abasıyanık, Sait Faik, 1906-1954 (Tác giả)
Tác giả khác: Uyguner, Muzaffer, 1923-2002 (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Ankara : Bilgi Yayınevi, 1988.
Phiên bản:İkinci basım : Haziran 1988
Loạt:Abasıyanık, Sait Faik, 1906-1954. Bütün eserleri (Bilgi) ; 13.
Bilgi yayınları ; 101.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!