Trích dẫn APA

Uşaklıgil, H. Z. (1984). Nemide: Roman. İstanbul: İnkılap ve AKA Kitabevi.

Trích dẫn kiểu Chicago

Uşaklıgil, Halit Ziya. Nemide: Roman. İstanbul: İnkılap ve AKA Kitabevi, 1984.

Trích dẫn MLA

Uşaklıgil, Halit Ziya. Nemide: Roman. İstanbul: İnkılap ve AKA Kitabevi, 1984.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.