Yaprak dökümü ; Eski şarkı /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Güntekin, Reşat Nuri, 1889-1956 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Milli Eğitim Bakanlığı, 1971.
Phiên bản:Birinci basılış
Loạt:1000 temel eser ; 54.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!