Nervürlü dairesel silindirik kabukların çözümü için bir yöntem.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Şener, Sıddık.
Tác giả của công ty: İstanbul Teknik Üniversitesi. İnşaat Fakültesi.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1983.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!