Text this: Sifonlu şaft savaklarda akım durumunun etüdü ve başlık şeklinin geliştirilmesi /