Kendi kendini uyaran senkron generatörlerin stabilite özelliklerinin tesbiti ve stabilite sınırını artırmaya yarayan önlemler /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kaya, Atalay.
Tác giả của công ty: İstanbul Teknik Üniversitesi. Elektrik Fakültesi.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi, 1982.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả sách:Tez (Doktora) İTÜ Elektrik Fak., 1982.
Mô tả vật lý:x, 79 s.: şekil, resim; 24 cm.
Thư mục:Kaynakça var.